wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Smarowanie

PASTA MIEDZIANA ANTYZAPIEKOWA

Kod produktu: LS 401

Postać : Pasta

Kolor : Miedziany

Zapach : Łagodny

Wartość pH : Nie określono

Temperatura topnienia : Nie określono

Temperatura wrzenia : >+260 °C

Temperatura zapłonu : >+93 °C

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nierozpuszczalny w wodzie

Temperatura samozapłonu : Brak danych

Lepkość : Brak danych

Gęstość : 1,3 g/cm³

Prężność par : <0,6 mbar

LS 401 jest stosowana na połączenia w celu zabezpieczenia przed korozją, za­cieraniem, zapiekaniem i działaniem wysokiej temperatury. Zawarta w smarze miedź poprawia przewodność prądu w stosowaniu na styczniki elektryczne. Pastę można stosować na miedź, mosiądz, żeliwo, stal, wszystkie stopy łącz­nie ze stalą nierdzewną, wszystkie tworzywa sztuczne i wszystkie niemetalowe materiały uszczelniające. Nie stosować na aluminium. Może także służyć jako smar do elementów wahliwych. Stosowana do smarowania i zabezpieczania między innymi głowic, kompresorów, zaworów, śrub dwustronnych turbin i wy­mienników ciepła w elektrowniach i w przemyśle petrochemicznym.Doskonale sprawdza się przy montażu i demontażu śrub, uszczelek, wkrętów i do wielu innych zastosowań.

Przeznaczona do codziennej pracy mechanika w procesach naprawczych. Przed aplikacją oczyścić stykające się powierzchnie CL 1016 lub CL 5016.

KORZYŚCI:

  • pasta na bazie miedzi,
  • zapobiega zapieczeniom i korozji,
  • nie ścieka z powierzchni,
  • silnie przylega do elementów smarowanych,
  • odporna na wodę,
  • zakres temperatur pracy od - 30°C do +980°C