wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Smarowanie

SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY

Kod produktu: LS 701

Postać : Pasta

Kolor : Brązowy

Zapach : Łagodny

Wartość pH : Nie określono

Temperatura zapłonu : >+180°C (Metoda otwarty tygiel) °C

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nierozpuszczalny w wodzie

Lepkość : Brak danych

Gęstość : 0,95-1,05 g/cm³

Prężność par : Nie dotyczy

LS701 posiada wyjątkową zdolność do przenoszenia obciążeń, doskonałą stabil­ność mechaniczną i odporność na korozję. Idealnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie problemy stwarzają wysoka temperatura lub obecność wody.

Doskonały do ciężkich przemysłowych zastosowań w hutach i kopalniach. Nadaje się do smarowania wysoko obciążonych węzłów tarcia w maszynach budowla­nych, rolniczych, górniczych, a także do wielu zastosowań przemysłowych.

KORZYŚCI:

  • zabezpiecza przed korozją,
  • zakres temperatur od -40°C do +240°C