wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Zmywanie

ZMYWACZ DO HAMULCÓW I SPRZĘGIEŁ

Kod produktu: CL 102 6

Postać : Aerozol

Kolor : Przezroczysty

Zapach : Charakterystyczny

Punkt zapłonu : <+21 °C

Temperatura zapłonu : +564 °C

Wybuchowość : Produkt nie jest wybuchowy, jednakże możliwe jest powstanie wybuchowej mieszaniny par produktu z powietrzem

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1,1 % obj./ 13,0% obj.

Ciśnienie pary (w +20°C) : 33,0 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,707 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Częściowo mieszalny

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 99,9 %

VOC* : 706,3 g/l

CL 102 6 doskonale nadaje się do czyszczenia tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych, sprzęgieł oraz elementów mechanicznych jak i detali. Szybko odparowuje nie pozostawiając śladów użytkowania. Użycie preparatu gwarantuje uzyskanie bardzo czystej powierzchni klejenia, uszczelnienia i malowania. Doskonale wypłukuje zabrudzenia z trudno dostępnych miejsc. Stosowany w wielu procesach naprawczych. Zawiera benzyne lekką, obrabianą wodorem. Bardzo wysokie ciśnienie wzmacnia działanie zmywacza.

KORZYŚCI:

  • odparowuje szybko i całkowicie,
  • nie pozostawia nalotów i plam,
  • posiada doskonałe właściwości czyszczące,
  • dysza kierunkowa z sondą,
  • do używania w pomieszczeniach zamkniętych