wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Zmywanie

AKTYWNA PIANA DO CZYSZCZENIA KLIMATYZACJI

Kod produktu: CL 820 4

Postać : Aerozol

Kolor : Biała piana/ bezbarwny

Zapach : Charakterystyczny

Temperatura topnienia : Nie określono

Temperatura wrzenia : +100 °C

Punkt zapłonu : -60 °C

Wybuchowość : Produkt nie jest wybuchowy

Ciśnienie pary (w +20°C) : 23 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,97 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nie mieszalny lub słabo rozpuszczalny

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

CL 820 4 to preparat w formie aktywnej piany do czyszczenia klimatyzacji sa­mochodowych i stacjonarnych. Usuwa nieprzyjemny zapach i zabrudzenia zgromadzone na parowniku czy w kanałach wentylacyjnych. Doskonałe wła­ściwości czyszczące ograniczają chorobotwórcze, alergenne działanie grzybów, wirusów i bakterii rozwijających się w okolicach wymienników ciepła. Długa sonda rozpylająca umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

Pozosta­wia długo utrzymujący się przyjemny, świeży zapach. Nie spływa z czyszczo­nych elementów.

Nie reaguje z tworzywami sztucznymi, włókninami i lakierami. Zmywa nawet niedostępne zanieczyszczenia, nie pozostawia osadów. Efekt czyszczenia jest wyczuwalny przez bardzo długi czas. Puszka pod ciśnieniem z zaworem 360°.

Zalecamy stosować preparat dwa razy w roku (wiosna, jesień).

KORZYŚCI:

  • do stosowania w pojazdach i budynkach,
  • zmywa nawet niedostępne zanieczyszczenia,
  • nie pozostawia osadów,
  • długa sonda rozpylająca pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc,
  • usuwa nieprzyjemny zapach i zabrudzenia,
  • pozostawia długotrwały efekt czyszczenia,
  • hamuje alergenne działanie klimatyzacji,
  • nie zawiera AOX