wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Zmywanie

BEZPIECZNY ZMYWACZ

Kod produktu: CL 151 5

Punkt zapłonu : <0 °C

Temperatura zapłonu : +365 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1,0% Vol/ 12,0 Vol

Ciśnienie pary (w +20°C) : 3500 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,724 g/cm³

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 100,0 %

EU-VOC : 724,0 g/l

EU-VOC in % : 100,0 %

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

CL 151 5 usuwa zabrudzenia smarowe i tłuszcze, pozostałości po klejach, uszczelkach, woskach i innych. Zalecany do stosowania przed klejeniem i malowaniem. Po odtłuszczeniu element może być pokrywany każdą powłoką antykorozyjną, klejem itd.

KORZYŚCI:

  • nie pozostawia tłustej powłoki, nalotów i plam,
  • nie przyciąga zabrudzeń,
  • szybkoschnący,
  • wysokie ciśnienie wzmacnia działanie,
  • można używać w pomieszczeniach zamkniętych,
  • odparowuje w 100%