wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Produkty pomocnicze

CYNKOWA POWŁOKA KATODOWA

Kod produktu: PR 601 5

Postać : Aerozol

Kolor : Bezbarwny

Zapach : Brak

Wybuchowość : Produkt nie jest wybuchowy

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 0,8% obj./ 7,7% obj.

Gęstość (w +20°C) : 0,73 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nie miesza się

Konsystencja : Ciecz

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

VOC : 83,4 %

Rozpuszczalniki organiczne : 608,8 g/l

PR 6015 tworzy szybkoschnąca warstwę ochronną o doskonałej przyczepności, która nadaje się do lakierowania zaraz po wyschnięciu. Zastępuje cynkowanie i inne metody powlekania cynkiem.

Stosowana do wykonywania wyprawek po obróbce już galwanizowanych me­tali, do zabezpieczania blach stosowanych do produkcji kanałów wentylacyj­nych, do zabezpieczenia kotłów grzewczych i grzejników. Jako podkład pod powłoki malarskie na elementach szczególnie narażonych na korozję i pracu­jących w agresywnym środowisku. Umożliwia zabezpieczanie nagrzewających się elementów: piece, korpusy maszyn, elementy układu wydechowego itp. Stosowana przede wszystkim w przemyśle metalurgicznym.

Przed użyciem zaleca się oczyścić powierzchnie zmywaczem CL 1016 lub CL 501 6.

KORZYŚCI:

  • posiada wysoką zawartość Zn,
  • tworzy szybkoschnącą warstwę ochronną,
  • zabezpiecza przed działaniem korozji,
  • odporna na działanie warunków atmosferycznych,
  • posiada kolor świeżej powłoki galwanicznej,
  • wykorzystuje energię elektronów,
  • nie blaknie,
  • odporna na temperaturę do +500°C