wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Klejenie i uszczelnianie

KLEJ BŁYSKAWICZNY W PŁYNIE

Kod produktu: GL 121

Postać : Płynna

Kolor : Bezbarwny

Zapach : Charakterystyczny

Wartość pH : 6-7

Temperatura topnienia : -30 °C

Temperatura wrzenia : +150 °C

Temperatura zapłonu : +85 °C

Wybuchowość : Produkt nie jest wybuchowy

Granica wybuchowości (dolna/górna) : Brak danych

Gęstość (w +20°C) : 1,05-1,2 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nierozpuszczalny w wodzie

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

Rozpuszczalność/ w rozpuszczalniki : Rozpuszczalny w niektórych rozpuszczalnikach organicznych (np. aceton)

Właściwości utleniające : Brak danych

Łatwopalność (postać gazu) : Produkt nie jest łatwopalny

Ciśnienie pary (w +20°C) : <0,04 mmHg

GL 121 to klej cyjanoakrylowy o szybkim działaniu w formie płynu. Klei więk­szość materiałów w kilka sekund, takich jak guma, tworzywa sztuczne, metal, ceramika, szkło, drewno i skóra (z wyjątkiem PE i PP). Materiały te można łączyć w różnych konfiguracjach.

KORZYŚCI:

  • bardzo szybkie wiązanie większości materiałów z wyjątkiem polietylenu i polipropylenu,
  • błyskawiczne klejenie elementów,
  • konsystencja płynu,
  • posiada opóźniony czas wiązania,
  • klei gumę silikonową