wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Klejenie i uszczelnianie

KLEJ BŁYSKAWICZNY W ŻELU

Kod produktu: GL 111

Postać : Żel

Kolor : Bezbarwny

Zapach : Charakterystyczny

Wartość pH : 6-7

Temperatura topnienia : -30 °C

Temperatura wrzenia : +150 °C

Temperatura zapłonu : +85 °C

Wybuchowość : Produkt nie jest wybuchowy

Granica wybuchowości (dolna/górna) : Brak danych

Gęstość (w +20°C) : 1,05-1,2 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nierozpuszczalny/ gwałtownie polimeryzuje z wodą

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

Lepkość : od 3cPs do żelu (90,000cPs)

Rozpuszczalność/ w rozpuszczalniki : Rozpuszczalny w niektórych rozpuszczalnikach organicznych (np. aceton)

Łatwopalność (postać gazu) : Produkt nie jest łatwopalny

Ciśnienie pary (w +20°C) : <0,04 mmHg

GL 111 to klej cyjanoakrylowy o szybkim działaniu w formie żelu. Klei większość materiałów w kilka sekund, takich jak guma naturalna i syntetyczna, tworzywa sztuczne, stopy metali, stal, żelazo, mosiądz, aluminium, nylon, termoplasty, du­roplasty, ceramika, szkło, drewno i skóra. Materiały te można łączyć w różnych konfiguracjach. Dzięki konsystencji żelu nie spływa z powierzchni.

KORZYŚCI:

  • bardzo szybkie wiązanie większości materiałów z wyjątkiem polietylenu i polipropylenu,
  • pozostawia czas na korektę klejonych elementów,
  • nie spływa z powierzchni, co umożliwia stosowanie w każdej pozycji,
  • nie wchłania się do klejonych materiałów