wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Klejenie i uszczelnianie

KLEJ DO ŁOŻYSK

Kod produktu: GL 603

Kolor : Zielony fluorescencyjny

Zapach : Charakterystyczny

Temperatura zapłonu : >+100 °C

Zakres temperatur : -50°C do +150 °C

Baza chemiczna : Metakrylowa

Lepkość (+25° C) : 125 mPas (cP)

Moment luzujący MLB (DIN EN ISO 10964) : 25-30 Nm (w zależności od czynników zewnętrznych)

Wytrzymałość na ścianie (DIN54452) : 17-22 N/mm2 (w zależności od czynników zewnętrznych) N/mm2

Czas manipulacji : 5-10 minut

Wytrzymałość : 1-3 godzin

Okres trwałości : 12 miesięcy

Klasa wytrzymałości (DIN 30 661) : 2

Obciążenia : 50-60 Nm (w zależności od czynników zewnętrznych)

Maksymalna szczelina : 0,1 mm

Ciśnienie pary : <3 mbar

GL 603 dokładnie pokrywa powierzchnie ściśle pasowanych części. Wiązanie następuje po odcięciu dopływu powietrza i przy kontakcie z powierzchnią me­talu. Tłumi drgania i poprawia współosiowość pasowanych elementów. Zabez­piecza łożyska przed obracaniem w gniazdach.

KORZYŚCI:

  • szybki i prosty w użyciu,
  • szeroki zakres temperatur od -50°C do +150°C,
  • odporny na chemikalia, paliwa, smary i większość płynów przemysłowych,
  • dzięki odpowiedniej konsystencji nie spływa z zabezpieczanych elementów,
  • wypełnia szczeliny do 0,3 mm,
  • odporny na zerwanie,
  • tworzy elastyczną spoinę,
  • stosowany na zaolejone powierzchnie