wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Klejenie i uszczelnianie

MASA POLIMEROWA

Kod produktu: GL 401 3

Postać : Gęsta pasta

Kolor : Czarny/ biały

Zapach : Prawie neutralny

Zakres temperatur : -40°C do +180 °C

Baza chemiczna : MS Polimer modyfikowany

Szybkość wyciskania : 10 g/min (3 mm/ 6,3 bar g/min

Ciężar właściwy : 1,57 g/ml

Skurcz : Znikomy

Ściekanie: wg normy ISO 7390 : < 2 mm

Kożuszenie : <10 minut (+23"C i 55% wilgotności względnej)

Czas utwardzania : 2-3 mm/ 24 h (+23"C i 55% wilgotności względnej)

Dopuszczalne odkształcenia : ±25%

Twardość Shore A (3s) wg normy DIN 53505 : 60 °

Maksymalna wytrzymałość przy zerwaniu wg normy DIN 53504 : 2,2 Mpa (N/mm2)

Maksymalne wydłużenie względne przy zerwaniu wg normy DIN 53504 : 350 %

Moduł 100% wg normy DIN 53504 : 1,4 MPa (N/mm2)

Odporność termiczna po utwardzeniu : od -40°C do +95°C

GL 401 3 umożliwia uszczelnianie tuneli i kanałów wentylacyjno klimatyzacyj­nych. Dostosowana do montaży agregatów w chłodniach, do uszczelniania ka­bin, spoin, jak również do uzupełniania ubytków. Zalecana do stosowania przy stalach szlachetnych.

Tempo utwardzania jest uzależnione od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Wraz ze wzrostem temperatury i poziomu wilgotności względnej proces polimeryzacji przebiega szybciej. Dodatkowo czas utwardzania zależy od przekroju złącza, wielkości i paro-przepuszczalności klejonych powierzchni.

Korzyści:

 • posiada gęstą konsystencję, dzięki czemu nie spływa podczas aplikacji,
 • po zastygnięciu jest elastyczna,
 • nie kurczy się pod wpływem czasu,
 • nie zawiera izocyjanów ani rozpuszczalników,
 • możliwość nakładania na mokre powierzchnie,
 • możliwość aplikacji pod wodą,
 • możliwość szlifowania i lakierowania,
 • odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i procesy starzenia,
 • odporna na zrywanie i ścinanie,
 • na bazie MS Polumer,
 • zakres temperatur od -40°C do +180°C