wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Smarowanie

OLEJ DO SKRAWANIA

Kod produktu: LB 421 4

Punkt zapłonu : <0 °C

Temperatura zapłonu : +285 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1,4 Vol %/ 10,9 Vol %

Gęstość (w +20°C) : 0,676 g/cm³

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 59,0 %

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

OL 4214 to specjalnie dobrana formula o obniżonej lepkości poprawia warunki skrawania, zmniejsza częstotliwość ostrzenia, oraz wydłuża żywotność narzę­dzi skrawających zapobiegając ich przegrzewaniu. Sprawdza się w smarowaniu i chłodzeniu narzędzia podczas procesów obróbczych metali, aluminium, mie­dzi, stali stopowych, zwłaszcza nierdzewnej i kwasoodpornej.

KORZYŚCI:

  • bezwonny i bezpieczny dla obrabianych materiałów,
  • stosowany w warunkach dużego zapylenia,
  • ogranicza przestoje związane z koniecznością konserwacji części maszyn,
  • przedłuża żywotność elementów maszyn narażonych na duże obciążenia,
  • posiada właściwości smarów stałych