wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Smarowanie

OLEJ SYNTETYCZNY Z PTFE

Kod produktu: OL 402 5

Kolor : Transparentny z odcieniem żółtym

Zapach : Delikatny

Temperatura wrzenia : >+200 °C

Punkt zapłonu : >+315 °C

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nierozpuszczalny w wodzie

Zakres temperatur : -30°C do +240 °C

Gaz nośny : Propan/ butan

Substancja bazowa : Olej syntetyczny

Temperatura zamarzania : -30 °C

OL 402 5 jest stosowany w miejscach narażonych na wilgoć, duże wibracje i wstrząsy. Posiada dobre właściwości penetrujące i długotrwale zabezpiecza przed rdzą. Redukuje tarcie i zużycie. Jest bezwonnym środkiem o niskiej tok­syczności.

Do smarowania ślizgów, prowadnic, łańcuchów, sworzni jak również mechani­zmów precyzyjnych. Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu spożywczego, w przemyśle cukrowniczym, papierniczym i tekstylnym.

Korzyści:

  • zawiera PTFE,
  • odporny na wysokie ciśnienie,
  • nie zawiera olejów mineralnych i silikonu,
  • syntetyczny, łatwo przylepny,
  • odporny na wodę, działanie kwasów, zasad i ługu,
  • zakres temperatur pracy od - 30°C do +240°C