wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Smarowanie

OLEJ SPECJALNY Z PTFE

Kod produktu: OL 201 5

Punkt zapłonu : <0 °C

Temperatura zapłonu : +285 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1,4 Vol %/ 10,9 Vol %

Ciśnienie pary (w +20°C) : 3500 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,676 g/cm³

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 59,0 %

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

OL 201 5 służy do smarowania przekładni otwartych, planetarnych, łożysk śli­zgowych pracujących pod wysokim obciążeniem, łożysk toczonych wysokoobrotowych o małych średnicach, sworzni ściśle pasowanych, cięgieł, łańcu­chów, lin i innych elementów współpracujących.

KORZYŚCI:

  • odporny na działanie warunków atmosferycznych, wody, słabych kwasów i zasad,
  • pozostawia trwałą warstwę ochronno - smarującą,
  • przedłuża żywotność elementów maszyn narażonych na duże obciążenia,
  • eliminuje tarcie,
  • specjalny zawór umożliwia pracę w każdej pozycji,
  • zakres temperatur od -50°C do +230°C,
  • posiada dobre właściwości penetrujące