wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Produkty pomocnicze

PENETRANT BIO

Kod produktu: PN 900 4

Postać : Ciecz, aerozol

Kolor : Żółtawy

Wartość pH : Nie określono

Temperatura topnienia : Nie określono

Temperatura wrzenia : Nie określono °C

Temperatura zapłonu : Nie określono °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1,5 – 10,9 vol % (gaz pędny)

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 635 g/l (VOC) 89 % (VOC) %

Szybkość parowania : Nie określono

Gęstość względna : 0,802 kg/L w 20 °C (dane dotyczą części płynnej produktu) l

Prężność par : 41 hPa w 20 °C (propan-2-ol)

Gęstość pary : Nie określono

Stosowany w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i tekstylnym.

Działa szybko i skutecznie luzuje skorodowanie oraz zapieczone połączenia. Chroni przed korozją, wypiera wilgoć i pozostawia powłokę smarującą.

Bezpieczny dla tworzyw i gum. Penetrant BIO jest skutecznym i bezpiecznym preparatem luzująco - smarującym.

KORZYŚCI:

  • posiada bardzo dobre właściwości penetrujące,
  • luzuje zardzewiałe i zapieczone połączenia,
  • zabezpiecza przed korozją,
  • pozostawia powłokę smarującą i chroni elementy przed szybkim zużyciem,
  • wypiera i eliminuje wilgoć,
  • bezpieczny dla tworzyw i gum