wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Produkty pomocnicze

PENETRAT Z ZAMRAŻACZEM

Kod produktu: PN 400 4

Postać : Aerozol

Zapach : Charakterystyczny

Temperatura zapłonu : <0 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1,5 Vol. %/ 10,9 Vol. %

Ciśnienie pary (w +20°C) : 3500 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,54 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nie lub mało mieszalny

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 100,0 %

EU-VOC : 540,0 g/l

EU-VOC in % : 100,0 %

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

Szybkość parowania : Niedostępny

Czas przechowywania/ trwałość : 24 miesiące

Temperatura palenia się : +365 °C

PN 400 4 luzuje połączenia gwintowe i pasowane w niskich tolerancjach. Stoso­wany do demontażu nakrętek, śrub, szpilek, sworzni i wsporników zawieszenia. Również w celu ułatwienia montażu na wcisk np. łożysk tocznych, tulei itp. Pe­netrant stosuje się na wewnętrzny element połączenia.

KORZYŚCI:

  • posiada bardzo dobre właściwości penetrujące,
  • zabezpiecza części przed korozją,
  • doskonale przenika wnętrza części,
  • posiada zawór 360°