wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Zmywanie

PIANKA DO CZYSZCZENIA

Kod produktu: CL 810 5

Postać : Gęsta piana

Punkt zapłonu : <0 °C

Temperatura zapłonu : +425 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 2,0 Vol %/ 12,0 Vol %

Gęstość (w +20°C) : 0,901 g/cm³

EU-VOC : 395,2 g/l

EU-VOC in % : 22,25 %

Woda : 59,8 %

Zawartość ciał stałych : 20,0 %

CL 810 5 może być stosowany zarówno na suchą jak i mokrą oponę. Usuwa brud, sól oraz zanieczyszczenia pochodzące z dróg. Zaleca się stosowanie produktu jako zabezpieczenie na okres sezonowego przechowywania opon.

KORZYŚCI:

  • czyści, chroni i konserwuje,
  • nadaje kolor i przywraca połysk,
  • poprawia elastyczność i wytrzymałość,
  • chroni przed pękaniem,
  • pozostawia warstwę ochronną