wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Klejenie i uszczelnianie

PLASTYCZNY METAL

Kod produktu: FE 600 1

Postać : Plastyczna masa

Kolor : Stalowo szary/ czarny

Zapach : Charakterystyczny, bardzo delikatny

Wartość pH : Nie określono

Temperatura topnienia : Nie określono

Temperatura zapłonu : >+200 °C

Wybuchowość : Produkt nie jest wybuchowy

Granica wybuchowości (dolna/górna) : Brak danych

Ciśnienie pary (w +20°C) : Brak danych hPa

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nierozpuszczalny w wodzie

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

Zakres temperatur : -30°C do +120°C °C

Lepkość : Brak danych

Gęstość (w +20°C) : Brak danych

Temperatura wrzenia : Nie określono

FE 600 1 to plastyczny metal, który jest niezastąpiony w awaryjnym usuwaniu wycieków w rurociągach i zbiornikach. Napraw drobnych pęknięć w obudo­wach. Wypełniania zbyt dużych otworów na śruby. Odbudowy rowków wpu­stowych i połączeń wielowypustowych, zużytych połączeń cylindrycznych, w szczególności elementów mocowanych na wałach - łożyska, zaciski, elemen­ty naprężające lub koła zębate.Odbudowy gniazd łożysk. Wygładzania spawów. Po utwardzeniu obrabiany tradycyjnymi metodami i narzędziami: toczenie, fre­zowanie, wiercenie, szlifowanie, gwintowanie itp.

KORZYŚCI:

  • ogranicza przerwy spowodowane awarią elementów metalowych,
  • utwardza się w 10 minut,
  • łatwy w dozowaniu,
  • wysoka wytrzymałość,
  • przywiera do wilgotnych powierzchni i utwardza się pod wodą,
  • odporny na agresywne związki chemiczne i korozję,
  • nie spływa,
  • może być lakierowany,
  • zakres temperatur od -30°C do +120°C