wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Produkty pomocnicze

PREPARAT DO PASKÓW

Kod produktu: PR 220 4

Postać : Aerozol

Zapach : Jak rozpuszczalnik

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1,1 Vol.%/ 10,9 Vol%

Ciśnienie pary (w +20°C) : 3500 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,62 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nie lub mało mieszalny

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 93,0 %

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

Temperatura palenia się : >+200 °C

PR 220 4 jest stosowany do smarowania, renowacji i regeneracji. Poprawia przyczepność, redukuje piszczenie i zapobiega poślizgom pasków na kołach pasowych zwiększając ich żywotność. Tworzy warstwę ochronną wydłużając czas pracy.

Do wszystkich maszyn i sprzętów napędzanych przy pomocy pasków klinowych.

KORZYŚCI:

  • zapobiega poślizgom na kołach pasowych,
  • skutecznie redukuje piszczenie,
  • poprawia przyczepność,
  • zmniejsza częstotliwość wymian pasków,
  • zapobiega uszkodzeniom,
  • chroni przed zużyciem mechanicznym