wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Produkty pomocnicze

PENETRANT MOS2 ODRDZEWIACZ

Kod produktu: PN 200 4

Postać : Aerozol

Kolor : Szary/ czarny

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 0,6 Vol %/ 12,0 Vol %

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nierozpuszczalny w wodzie

Temperatura samozapłonu : do +500

Czas przechowywania/ trwałość : 24 miesiące

Gęstość : 0,720° 0,006 g/cm³

Prężność par : (w +20°C) 3,0° 0,5 bar

PN 200 4 to penetrant z MoS2, który skutecznie i szybko luzuje zapieczone połączenia śrubowe, wielowypustowe, klinowe itp. Znakomity do wszystkich połączeń narażonych na korozję, zapieczenia i zatarcia. Dzięki podniesieniu tem­peratury zapłonu do 500°C może być stosowany w ekstremalnych przypadkach na rozgrzane części. Zawarty dwusiarczek molibdenu smaruje i zabezpiecza współpracujące elementy przed ponownym zatarciem. Penetruje skorodowa­ne połączenia i pokrywa je warstwą smarującą.

KORZYŚCI:

  • luzuje zardzewiałe i zapieczone połączenia takie jak śruby, nakrętki i wiele innych,
  • pozostawia długotrwałą powlokę smarującą,
  • idealny do montażu elementów pasowanych,
  • dostosowany do użytku na gorące powierzchnie - nie odparowuje,
  • działa antykorozyjnie,
  • nie zawiera kwasów,
  • przydatny w każdym warsztacie, zalecany każdemu mechanikowi,
  • do codziennego użytku zarówno w przemyśle jak i w motoryzacji