wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Smarowanie

SMAR BIAŁY Z PTFE

Kod produktu: LB 211 4

Punkt zapłonu : <0 °C

Temperatura zapłonu : +200 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1,1 Vol.%/ 10,9 Vol%

Ciśnienie pary (w +20°C) : 3500 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,672 g/cm³

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 74,00 %

EU-VOC : 497,3 g/l

EU-VOC in % : 74,00 %

LB 211 4 jest stosowany w miejscach gdzie pracujące części narażone są na działanie warunków atmosferycznych, wody, nawet słonej, słabych kwasów i zasad. Do smarowania przekładni otwartych, planetarnych i innych przekładni narażonych na zatarcia. Idealny do smarowania mechanizmów wysokoobroto­wych. Doskonały do smarowania rygli, łańcuchów, zamków i innych mechani­zmów ruchomych.

KORZYŚCI:

  • działa antykorozyjnie,
  • nie łapie brudu z otoczenia,
  • nie wchłania wody i nie pęcznieje,
  • dzięki PTFE jest odporny na pracę pod podwyższonym naciskiem,
  • posiada biało-kremowy kolor, dzięki czemu miejsce aplikacji smaru jest widoczne,
  • nie jest wypłukiwany podczas mycia pojazdów tradycyjnymi środkami,
  • zakres temperatur od -20°C do+ 160°C