wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Smarowanie

SMAR DO KONSERWACJI FORM WTRYSKOWYCH

Kod produktu: LB 301 4

Postać : Ciecz zawieszona w propelencie propan/ butan

Kolor : Bezbarwny

Zapach : Jak rozpuszczalnik

Wartość pH : Nie ma zastosowania

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1,1%/ 9,4%

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nierozpuszczalny w wodzie

Temperatura samozapłonu : >+200 °C

Lepkość : Niedostępny

Gęstość względna (w +20°C) : 0,71 g/cm³

Ciśnienie pary (w +20°C) : Niedostępne

LB 301 4 to specjalnie opracowany smar do konserwacji i zabezpieczania form wtryskowych. Wypiera wodę i zabezpiecza przed korozją pokryte powierzchnie. Jest bezbarwny i nie pozostawia osadów, dlatego zalecany jest szczególnie do konserwacji form w przetwórstwie tworzyw białych lub transparentnych. Nie wymaga czyszczenia po założeniu formy. Stosowany przy rozruchach. Jest samousuwalny podczas pierwszych wtrysków przy ponownym uruchamianiu produkcji.

W razie potrzeby można go łatwo usunąć zmywaczem CL 101 6.

KORZYŚCI:

  • tworzy trwałą i nietłustą powlokę ochronną,
  • zabezpiecza przed korozją,
  • wypiera wodę,
  • nie pozostawia osadów,
  • bezbarwny,
  • temperatura pracy od -40°C do +200°C