wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Smarowanie

SMAR O PODWYŻSZONEJ LEPKOŚCI

Kod produktu: LB 202 4

Postać : Aerozol

Kolor : Żółtawy

Wartość pH : Nie określono

Temperatura topnienia : Nie określono

Temperatura wrzenia : -44 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 0,8% obj./ 8,5% obj.

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

Prężność par : 2,5-4,5 bara Pa

Gęstość (w +20°C) : 0,694

Punkt zapłonu : Nie określono- aerozol

LB202 4 jest stosowany do wysokich nacisków na sworznie, zamki kontenerów, cięgna, przeguby, ogniwa łańcuchów, koła zębate, liny, do gwintów w stalach A2, A4 i powierzchni ślizgowych.

KORZYŚCI:

  • odporny na wysokie naciski,
  • bezbarwny,
  • o bardzo wysokiej lepkości,
  • nie zawiera silikonu, żywic i kwasów,
  • odporny na wodę,
  • zakres temperatur od -30°C do +250°C