wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Smarowanie

SMAR SILIKONOWY

Kod produktu: LB 110 4

Postać : Smar

Punkt zapłonu : <0 °C

Temperatura zapłonu : +200 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1,4 Vol %/ 10,9 Vol %

Ciśnienie pary (w +20°C) : 3500 hPa

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 82,5 %

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

LB 110 4 to smar silikonowy stosuje się do smarowania ruchomych elemen­tów tj. zawiasów i prowadnic. Doskonale zabezpiecza formy wtryskowe przed korozją, zmniejsza zużycie form i osprzętu wtryskarek. Stosowany do zabezpie­czania styków elektrycznych przed działaniem wilgoci np: gniazdka i wtyczki przyczep. Aplikuje się go na uszczelki w drzwiach chłodni przemysłowych i mo­bilnych w celu zapobiegania przymarzaniu. Znajduje zastosowanie w przemy­śle jako separator wszelkiego rodzaju farb i klejów.Idealny do montażu elemen­tów gumowych.

Przed użyciem zaleca się oczyścić zabezpieczane części preparatem CL 101 6 lub CL 191.

KORZYŚCI:

  • chroni przed korozją,
  • zapobiega zamarzaniu i wysychaniu,
  • zmniejsza tarcie,
  • wypiera wilgoć,
  • zabezpiecza urządzenia elektryczne,
  • bezbarwny,
  • nie brudzi,
  • fizjologicznie obojętny,
  • zakres temperatur od -40°C do +200°C