wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Klejenie i uszczelnianie

SPECJALISTYCZNY USZCZELNIACZ POLIMEROWY

Kod produktu: GS 101 2

Postać : Pasta

Kolor : Czarny

Zapach : Octowy

Temperatura topnienia : Nie określono

Temperatura wrzenia : Nie określono °C

Temperatura zapłonu : Nie dotyczy °C

Wybuchowość : Produkt nie jest wybuchowy

Granica wybuchowości (dolna/górna) : Brak danych

Ciśnienie pary (w +20°C) : Brak danych hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,032 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nierozpuszczalny w wodzie

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

Zakres temperatur : -55°C do +280 °C

Właściwości utleniające : Brak danych

Łatwopalność (postać gazu) : Brak danych

Rozpuszczalność w/ mieszalność z - chloroform : Rozpuszczalny

VOC1 : Brak danych

GS 101 2 posiada możliwość stosowania bezpośrednio na powierzchnie za­tłuszczone, zaolejone i mokre. Bardzo szybkie formowanie się uszczelki skraca czas naprawy i przestoju. Posiada doskonale właściwości izolacyjne. Zalecany do uszczelniania pokryw, pomp, przekładni i wszelkiego rodzaju podziałów. Uszczelnia także miski olejowe i inne części samochodowe, jak też części ma­szyn przemysłowych. Jest bezpieczny dla czujników powietrza i katalizatorów. Idealny do klejenia uszczelek typu O-ring.

Korzyści:

 • zakres temperatur od -55°C do +280°C,
 • elastyczność po stwardnieniu do 300%,
 • doskonała przyczepność do większości podziałów,
 • nie traci elastyczności, nie kurczy się i nie starzeje,
 • odporny na węglowodory, słabe kwasy i zasady,
 • bardzo szybkie wiązanie większości materiałów z wyjątkiem polietylenu i polipropylenu,
 • odporny na działanie czynników zewnętrznych i UV,
 • okresowo odporny na działanie benzyn,
 • nie wchłania się w klejone materiały,
 • bardzo szybkie formowanie się warstwy uszczelki,
 • wygodna aplikacja