wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Produkty pomocnicze

SPRĘŻONE POWIETRZE- ZAMRAŻACZ

Kod produktu: UN 102 4

Postać : Aerozol

Zapach : Brak

Temperatura topnienia : -101°C

Ciśnienie pary (w +20°C) : 5,716 hPa

Gęstość (w +20°C) : 1,1 g/cm³

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 4,0 %

EU-VOC : 1100,0 g/l

EU-VOC in % : 100,0 %

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

Szybkość parowania : Niedostępny

Baza chemiczna : Propan/ butan

Temperatura palenia się : >+750 °C

Rozpylany materiał : Dwutlenek węgla

Temperatura topienia : -101 °C

UN 102 4 jest stosowany do czyszczenia sprzętu komputerowego, kserokopia­rek, drukarek, faksów, zegarków, aparatów fotograficznych, lornetek, telesko­pów i innych maszyn i urządzeń. Jako zamrażacz używany do lokalizacji usterek metodą termiczną z takich podzespołów jak czujniki temperatury, wyłączniki termiczne itp. W elektronice stosowany do lokalizacji mikropęknięć na płytkach drukowanych i tzw. zimnych lutów.

KORZYŚCI:

  • schładza do -67°C,
  • bardzo wysokie ciśnienie,
  • szybkie i efektywne czyszczenie,
  • nie pozostawia śladów,
  • nie posiada charakterystycznego zapachu,
  • czyści przy użyciu niewielkiej ilości co znacznie obniża koszty