wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Produkty pomocnicze

STAL NIERDZEWNA

Kod produktu: PR 610 4

Postać : Ciecz, aerozol

Kolor : Srebrny

Zapach : Charakterystyczny

Wartość pH : Nie określono

Temperatura topnienia : Nie określono

Temperatura wrzenia : Nie określono °C

Temperatura zapłonu : Nie określono °C

Szybkość parowania : Nie określono

Gęstość względna : 0,896 kg/L w 20 °C (dane dotyczą części płynnej produktu) l

Prężność par : 8 hPa w 20 °C

Gęstość pary : Nie określono

Granice wybuchowości : 1,5 – 10,9 vol % (gaz pędny) 2,1 – 13 vol % (aceton)

Jest to powłoka ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej przyczepności do metali, drewna, papieru i większości tworzyw sztucznych. Jest odporna na zarysowania i uderzenia. Zawiera mikrocząsteczki ze stali nierdzewnej, trwale pokrywa powierzchnie, zabezpiecza przed korozją i nadaje metaliczny połysk. Odporna na agresywne media: benzynę, słabe kwasy i zasady oraz działanie warunków atmosferycznych.

Stosowana wewnątrz jak i na zewnątrz, do balustrad, elementów maszyn, części konstrukcji (pokrywania spawów, spoin itp.) Stosowana w pracach antykorozyjnych w przemyśle, warsztacie czy w domu.

Korzyści:

  • powstała powłoka jest odporna na zginanie, zarysowania i uderzenia,
  • odporna na działanie warunków atmosferycznych, benzyn, słabych kwasów i zasad,
  • zapewnia ochronę antykorozyjną i termiczną do 120°C, a krótkotrwale do 200°C,
  • zmniejsza zużycie powierzchni i wydłuża czas użytkowania