wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Smarowanie

SUCHY SMAR MOS2- GRAPHITE

Kod produktu: LB 611 5

Punkt zapłonu : <0 °C

Temperatura zapłonu : +240 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1,4 Vol %/ 26,2 Vol %

Ciśnienie pary (w +20°C) : 4000 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,698 g/cm³

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 78,00 %

Zawartość ciał stałych : 2,00 %

LB 6115 jest idealny do smarowania w warunkach dużego zapylenia: w kopal­niach, kamieniołomach, przemyśle papierniczym, włókienniczym przy produk­cji waty szklanej. Stosowany do smarowania części w suszarniach i piecach w przemyśle drzewnym, w hutach szkła. Zalecany do stali szlachetnych A2 i A4.

KORZYŚCI:

  • posiada podwyższoną wytrzymałość na ścieranie,
  • wydłuża żywotność współpracujących elementów,
  • może pracować w bardzo wilgotnym środowisku,
  • odporny na chemikalia,
  • działa antykorozyjnie,
  • odporny na duże obciążenia,
  • nie chłonie wilgoci,
  • nie pęcznieje,
  • odporny na wysokie temperatury od -30°C do +450°C