wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Smarowanie

SUCHY SMAR PTFE

Kod produktu: LB 601 4

Punkt zapłonu : <0 °C

Temperatura zapłonu : +200 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1,1 Vol.%/ 10,9 Vol%

Ciśnienie pary (w +20°C) : 3500 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,604 g/cm³

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 98,5 %

Zawartość ciał stałych : 0,3% %

LB 601 4 jest używany niemal do wszystkich rodzajów materiałów. Pozostawia niewidoczną warstwę smarującą, rozdzielającą i poślizgową. Stosowany w wielu gałęziach przemysłu takich jak suszarnie, huty szkła, kopalnie, kamienioło­my, oraz w przemyśle papierniczym, włókienniczym, przy produkcji waty szkla­nej i piecach w przemyśle drzewnym.

KORZYŚCI:

  • stosowany w warunkach dużego zapylenia,
  • odporny na duże obciążenia, wysokie temperatury i chemikalia,
  • nie brudzi smarowanych elementów,
  • działa antykorozyjnie,
  • niezmywalny przez wodę,
  • nie zawiera silikonu,
  • bezbarwny,
  • zakres temperatur od -30°C do +320°C