wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Zmywanie

ZMYWACZ CYTRUSOWY

Kod produktu: CL 601 5

Postać : Aerozol

Kolor : Przezroczysty

Zapach : Charakterystyczny

Punkt zapłonu : <0 °C

Temperatura zapłonu : >+200 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 0,6 Vol %/ 15,0 Vol %

Ciśnienie pary (w +20°C) : 3500 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,694 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nie lub mało mieszalny

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 99,4 %

EU-VOC : 692,8 g/l

EU-VOC in % : 99,43 %

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

CL 601 5 jest przeznaczony do codziennego użytku podczas czyszczenia, zmywania i przygotowywania powierzchni metalowych, ceramiki, szkła, porcelany i wielu tworzyw sztucznych.

Stosowany do usuwania z karoserii samochodowych śladów kleju po reklamach. śladów wózków widłowych na posadzkach przemysłowych, taśm dwustronnych, pozostałości po foliach ochronnych, etykietach, materiałach reklamowych itd. Czyści narzędzia, urządzenia oraz sprzęt do natrysku farb i klejów.

KORZYŚCI:

  • przyjemny cytrusowy zapach,
  • nie zawiera chloru i rozpuszczalników,
  • możliwość stosowania w pomieszczeniach zamkniętych,
  • nie uszkadza powierzchni lakierowanych,
  • zmywa zabrudzenia z trudno dostępnych miejsc,
  • pozostawia warstwę ochronną,
  • nie powoduje korozji