wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Zmywanie

ZMYWACZ DO UKŁADÓW ZASILANIA

Kod produktu: CL 112 4

Punkt zapłonu : <0 °C

Temperatura zapłonu : +365 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 1,0% Vol/ 12,0 Vol

Ciśnienie pary (w +20°C) : 3500 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,724 g/cm³

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 100,0 %

EU-VOC : 724,0 g/l

EU-VOC in % : 100,0 %

Temperatura samozapłonu : Produkt nie jest samozapalny

CL 112 4 doskonale usuwa nagromadzone zabrudzenia z układów dolotowych i komory spalania. Czyści elementy takie jak silniki krokowe, zawory EGR, wtryskiwacze i sondy lambda. Stosowany również do czyszczenia zdemontowanych części. Profilaktycznie stosowany przy przeglądach okresowych w autoryzowanych stacjach serwisowych.

Jako bardzo mocny odtłuszczacz, można go stosować do czyszczenia wielu innych zabrudzeń.

KORZYŚCI:

  • zapewnia czyszczenie bez demontażu,
  • bezpieczny dla czujników powietrza, sond lambda i katalizatorów,
  • całkowicie wypala się podczas pracy silnika,
  • ogranicza przyleganie nowych zabrudzeń do mytych części,
  • szybko wysycha nie pozostawiając zanieczyszczeń,
  • bezpieczny dla gum i uszczelek