wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Zmywanie

ZMYWACZ ETYKIET

Kod produktu: CL 301 5

Postać : Płynna

Kolor : Bezbarwny do żółtego

Zapach : Charakterystyczny

Wartość pH : Nie ma zastosowania

Punkt zapłonu : <0 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : Niedostępna

Gęstość (w +20°C) : 0,810 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nierozpuszczalny w wodzie

Temperatura wrzenia : NIedostępny

Ciśnienie pary (w +20°C) : Niedostępne

CL 301 5 to specjalistyczny zmywacz oparty na bazie olejków cytrusowych i rozpuszczalników do usuwania etykiet samoprzylepnych i kleju. Neutralizuje działanie kleju, umożliwiając szybkie usunięcie naklejki. Usuwa również tłuszcze i przebarwienia po stosowaniu markerów. Doskonały do czyszczenia transporterów. Produkt zalecany w procesach TPM.

KORZYŚCI:

  • przyjemny cytrusowy zapach,
  • na bazie olejków cytrusowych i rozpuszczalników