wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Zmywanie

ZMYWACZ ORANGE

Kod produktu: CL 191

Postać : Płynna

Zapach : Rozpuszczalnika i cytrusów

Wartość pH : Nie określono

Temperatura topnienia : <-20 °C

Temperatura wrzenia : od +70°C do +120 °C

Punkt zapłonu : <0 °C

Wybuchowość : Nie dotyczy

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nie dotyczy

Temperatura samozapłonu : > od +200°C do +470°C

Lepkość : <0,37 mm2/s w +40°C

Prężność par : >3 Pa

Gęstość względna : do 0,780 g/m³ w + 15 °C l

Właściwości utleniające DO USUNIĘCIA : Nie utleniający

CL 191 jest używany do czyszczenia urządzeń mechanicznych i elektrycznych (bez napięcia). Stosowany na halach produkcyjnych. Idealnie odtłuszcza wszel­kiego rodzaju powierzchnie przed malowaniem i klejeniem. Po odtłuszczeniu element może być pokrywany każdą powłoką antykorozyjną, klejem itp.

KORZYŚCI:

  • bezpieczny dla tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów,
  • posiada przyjemny, cytrusowy zapach,
  • nie zawiera acetonu,
  • szybkoschnący,
  • nie pozostawia nalotów i plam,
  • może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych,
  • nie zawiera silikonu