wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Zmywanie

ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY

Kod produktu: CL 101 6

Postać : Aerozol

Kolor : Przezroczysty

Zapach : Charakterystyczny

Wartość pH : Nie określono

Temperatura topnienia : Nie określono

Punkt zapłonu : <0 °C

Temperatura zapłonu : >+200 °C

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 0,6 Vol % 10,9 Vol %

Ciśnienie pary (w +20°C) : 5750 hPa

Gęstość (w +20°C) : 0,638 g/cm³

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą : Nie lub mało mieszalny

Zawartość rozpuszczalników organicznych : 97,5 %

EU-VOC : 622,1 g/l

EU-VOC in % : 97,5 %

Temperatura wrzenia : Nie nadaje się do zastosowania ze względu na aerozol

CL 101 6 skutecznie odtłuszcza powierzchnie przed klejeniem, uszczelnieniem, malowaniem i konserwacją. Stosowany do mycia i odtłuszczania metali, szkła, większość tworzyw sztucznych oraz powierzchni malowanych. Dostosowany do większości prac naprawczych, potrzeba skutecznego oczyszczania powierzchni podziału (np. przekładni) z oleju, smaru i innych zabrudzeń.

KORZYŚCI:

  • nie pozostawia nalotów i plam po odparowaniu,
  • szybkoschnący,
  • odparowuje w 100%,
  • można stosować w pomieszczeniach zamkniętych,
  • wysokie ciśnienie wzmacnia działanie,
  • czyści przy użyciu niewielkiej ilości co znacznie obniża koszty,
  • nie ma efektu “odgazowania” pojemnika nawet przy stosowaniu w pozycji odwróconej,
  • posiada zawór 360°