wybierz i zamów darmowe próbki interesujących cię produktów

Zmywanie

ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY DO MYJEK

Kod produktu: CL 131

Postać : Płynna

Kolor : Bezbarwny

Zapach : Węglowodór

Wartość pH : Nie określono

Temperatura topnienia : Nie określono

Temperatura wrzenia : od +179 °C do +213,9 °C

Punkt zapłonu : +61 °C do +66 °C

Wybuchowość : Nie sklasyfikowano

Granica wybuchowości (dolna/górna) : 0,7 Vol%/ 6,0 Vol%

Temperatura samozapłonu : od +235°C do +315°C

Szybkość parowania : 0,04 metoda ASTM D 3539, nBuAc=1

Właściwości utleniające : Nie dotyczy

Prężność par : 30-93 Pa

Względna gęstość oparów : Brak danych

Gęstość względna : 0,78-0,8 l

Gęstość : 780-805 kg/m³

Współczynnik podziału : Brak danych

Temperatura rozkładu : Nie dotyczy

Lepkość dynamiczna : Brak danych

Lepkość kinematyczna : Brak danych

CL 131 to wysokowydajny zmywacz opracowany specjalnie do zastosowania w przemysłowych myjniach ręcznych. Usuwa smary, oleje, woski oraz inne zabrudzenia. Stosowany do mycia sprzętu elektrycznego, mechanicznego oraz części metalowych. Doskonały do czyszczenia skrzyni biegów, przekładni, bloków, pomp, głowic. Specjalnie dobrana formula umożliwia czyszczenie zarów­no w myjkach jak i ręcznie.


KORZYŚCI:

  • nie powoduje uszkodzeń delikatnych części,
  • nie pozostawia śladów po wyschnięciu,
  • nie uszkadza większości farb, izolacji, twardych plastików, gumy itp.,
  • umożliwia pracę w pomieszczeniach zamkniętych,
  • nie powoduje korozji metali,
  • pozostawia warstwę konserwującą